Wat in geval van verandering van statuut?

changement_statut

Ik was arbeider en ik word bediende

U ontvangt uw vakantiegeld tussen 1 mei en 30 juni in het jaar dat volgt op het jaar waarin u als arbeider gewerkt hebt.

Uw vakantiegeld zal betaald worden door het vakantiefonds waarbij de werkgever die u als arbeider tewerkstelde, aangesloten is.

De werkgever die u als bediende aanwerft, zal een vakantiegeld berekenen volgens de regels die voor de berekening van de bedienden van toepassing zijn.  Deze berekening zal de periode waarin u als arbeider gewerkt hebt in aanmerking nemen. Vervolgens zal het bedrag van het vakantiegeld, betaald als arbeider, afgetrokken worden van het vakantiegeld, berekend als bediende.

Deze wijziging van statuut mag in geen enkel geval aanleiding geven tot een verlies van rechten inzake vakantie.

Ik was bediende en ik word arbeider

Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op het einde van uw contract als bediende in de vorm van vertrekvakantiegeld, of u nu van werkgever verandert of niet.

Voor de periode die gedekt wordt door een arbeidsovereenkomst van arbeider, zal uw vakantiegeld betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin u als arbeider gewerkt hebt. 

Het zal betaald worden door het vakantiefonds waarbij uw werkgever aangesloten is.

Deze verandering van statuut geeft u recht op dagen vakantie tijdens het vakantiejaar dat volgt.

De vakantiedagen worden berekend op basis van de arbeidsprestaties die u tijdens het vorig jaar verricht heeft.