Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en Cookiebeleid

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
Warmoesberg 48
1000 Brussel
KBO: 206.732.932

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, ten einde op correcte wijze uw rechten betreffende vakantieduur en vakantiegeld te kunnen berekenen, en om u vervolgens uw rechten tijdig te kunnen uitbetalen. 
De verzamelde gegevens worden beperkt tot hetgeen strikt vereist is voor de berekening en uitbetaling van uw vakantiegeld en voor het versturen van uw correspondentie.

Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens, in het kader van de berekening en de uitbetaling van uw vakantiegeld, zijn de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 en het uitvoeringsbesluit van 30 maart 1967.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Om uw vragen als sociaal verzekerde te kunnen beantwoorden, verwerken we:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister en het bisRegister: naam, adres, …;
 • uw contactgegevens.

Om uw rechten betreffende vakantieduur en vakantiegeld te kunnen berekenen, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister en het bisRegister: naam, adres, …;
 • loon- en prestatiegegevens;
 • gelijkstellingsgegevens;
 • gegevens betreffende schulden;
 • uw bankrekeningnummer;
 • de vakantieduur;
 • het vakantiegeld;
 • gegevens betreffende uw werkgevers;
 • het bevoegd vakantiefonds.

Wie ontvangt uw gegevens?

De gegevens, die wij over u verzamelen en verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Zij worden enkel doorgegeven op basis van wettelijke en reglementaire vereisten, zoals aan de volgende bestemmelingen:

 • de vakantiefondsen die belast zijn met de berekening en de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die bij hen is aangesloten;
 • andere instellingen van de Sociale Zekerheid (via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), ten einde hen toe te laten hun wettelijke opdracht te vervullen;
 • FOD Financiën;
 • uw werkgevers en hun mandatarissen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?

Uw gegevens worden niet gecommuniceerd buiten de EU.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van onze opdracht, voor het behandelen van uw vragen en voor het berekenen en uitbetalen van uw vakantiegeld.

Welk zijn uw rechten?

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie dient voor de uitvoering van haar opdracht de wetgeving na te leven. Binnen dit kader heeft u het recht om:

 • uw gegevens te consulteren;
 • een correctie van uw gegevens te vragen;
 • een beperking van het gebruik van uw gegevens te vragen;
 • u te verzetten tegen de verwerking of overdracht van uw gegevens.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u hiertoe een verzoek sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (E-mail: dpo@rjv.fgov.be).

Hoe dient u een klacht in?

Indien u vermoedt dat uw gegevens niet verwerkt worden volgens de bepalingen van de AVG, kan u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (E-mail: dpo@rjv.fgov.be).

Indien u dit zou wensen, kan u ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welk zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • Voor uw persoonlijke gegevens:
  • Het Rijksregister;
  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
 • Voor uw contactgegevens:
  • De RJV en de Bijzondere Vakantiefondsen.
 • Voor uw gegevens in verband met de berekening van het vakantiegeld:
  • De instellingen die tot het netwerk van de Sociale Zekerheid behoren.
Cookiebeleid

Om de website goed te laten werken, plaatsen we cookies op uw computer of mobiel toestel. De meeste grote websites maken gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek aan een website in de browser van uw toestel geplaatst kunnen worden. Bij een volgend bezoek kan de website de geplaatste cookies dan lezen. De informatie in deze cookies is nodig, of op zijn minst nuttig, voor uw bezoek aan of gebruik van de website.

De meeste cookies hebben een vervaltermijn. ‘Session cookies’ worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. ‘Persistent cookies’ zijn geprogrammeerd om een aantal maanden op uw computer te blijven staan. U kunt ze wel op gelijk welk moment met de hand weghalen voordat ze hun einddatum bereiken.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Essentiële cookies

Onze website moet een aantal technisch essentiële cookies op uw toestel kunnen plaatsen om te kunnen werken zoals het hoort. Deze cookies plaatsen wij automatisch zodra u op de website komt. U kunt ze niet weigeren.

NAAM VAN DE COOKIE VERVALTERMIJN INHOUD DOEL
has_js Einde van de sessie Bolean Controleert of het JavaScript in uw browser is ingeschakeld of niet
BCSI-CS-* Einde van de sessie Cijfer  

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden keuzes die u maakt in functie van een vlot bezoek. Als u onze website wilt gebruiken, mag u deze cookies niet weigeren. Toch plaatsen we ze pas wanneer u uw keuze bevestigd hebt.

NAAM VAN DE COOKIE VERVALTERMIJN INHOUD DOEL
orejime 3 maanden JSON-object Onthoudt voor welke cookies u uw toestemming gegeven hebt

Optionele cookies

Optionele cookies zijn niet essentieel voor een goede basisgebruikerservaring op onze website. U mag ze weigeren.

Analysecookies

Deze cookies volgen uw bezoek en de herkomst van uw bezoek. We gebruiken ze om statistieken op te stellen waarop we ons baseren om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden anoniem geanalyseerd. De analysetool die wij gebruiken, is Matomo.

NAAM VAN DE COOKIE VERVALTERMIJN INHOUD DOEL
_pk_id 13 maanden Token ID Slaat een aantal gegevens op, bijvoorbeeld uw unieke bezoekers-ID
_pk_ref 6 maanden URL Registreert welke site u naar de onze doorverwezen heeft
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr 30 minuten   Slaat tijdelijke gegevens op voor uw sessie
.* 90 dagen   Identificeert de Matomo-sessie

Google map

Cookies geïnstalleerd tijdens de integratie van Google map.

NAAM VAN DE COOKIE VERVALTERMIJN INHOUD DOEL
NID 6 manden User ID Om toestemming voor cookies te behouden
CONSENT 20 jaren string Sla gebruikersvoorkeuren op om adserving of retargeting mogelijk te maken.

Hoe verwijdert u cookies?

Wilt u weten welke cookies op uw toestel geplaatst zijn, of wilt u ze verwijderen? Pas daarvoor de instellingen van uw browser aan.

Op de volgende pagina’s leest u hoe u cookies detecteert en uit uw browser verwijdert:

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming (Data protection officer)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Warmoesberg 48
1000 Brussel
E-mail: dpo@rjv.fgov.be