Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

Mijn vakantierekening

U bent een arbeider uit de privésector of niet-zelfstandige kunstenaar ? U wilt uw vakantiegeld raadplegen of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens (bankrekeningnummer, adres,…)? U heeft rechtstreeks toegang tot de toepassing « Mijn vakantierekening ».
 

Twee mogelijkheden

Als u hier klikt  , worden u twee mogelijkheden aangeboden:
 

Via token : identificeer u via uw user-ID, wachtwoord en burgertoken dat u ontvangen hebt na u te hebben geregistreerd op de site www.belgium.be.
Opgelet : de invoering of wijziging van het bankrekeningnummer is niet mogelijk via Token. U moet daartoe de identificatie via de  elektronische identiteitskaart gebruiken.
  OF
Via uw elektronische identiteitskaart: vooraleer u de volgende stappen kan uitvoeren, moet een kaartlezer op uw computer geïnstalleerd zijn.
  • Hou uw elektronische identiteitskaart en uw pincode bij de hand.
  • Steek uw kaart in de kaartlezer.
  • Klik dan op “Identificatie via elektronische identiteitskaart”.
  • Identificeer u via uw pincode.

Als er zich foutmeldingen in de weergave zouden voordoen door het gebruik van de navigator Firefox, gelieve de site eid.belgium.be te raadplegen of Internet Explorer te gebruiken.
 

Een gebruikersgids om u te helpen

Een gebruikersgids voor de toepassing « Mijn vakantierekening » kan hier gedownload worden:

 

FAQ - Mijn vakantierekening

> Ik slaag er niet in me in te loggen op de toepassing met mijn e-ID-kaart.

  • U moet nakijken of de laatste Windows updates op uw PC zijn geïnstalleerd. Gebruik “Internet Explorer”.
  • Ingeval van problemen met de verbinding, raadpleeg de hulppagina op de site eid.belgium.be > je eID gebruiken > Hulp nodig ?
  • Indien het probleem blijft bestaan, kan u bijkomende inlichtingen bekomen bij het callcenter van de sociale zekerheid (Eranova) op het nummer 02 511 51 51 of via e-mail contactcenter@eranova.fgov.be
     

> Ik slaag er niet in me in te loggen op de toepassing met mijn Token

Raadpleeg de FAQ op de portaalsite Belgium.be om u te helpen.

>  Ik ben ingelogd maar ik ondervind « technische » problemen op de site
Contacteer de technische dienst van de RJV op het nummer 02 627 96 99.

 >  Ik heb een vraag over mijn vakantiegeld en ik vind het antwoord niet in de toepassing terug 

Neem contact op met de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) op het nummer 02 627 97 60 of met het bevoegde vakantiefonds.