Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

Mijn vakantierekening

U bent een arbeider uit de privésector of niet-zelfstandige kunstenaar ? U wilt uw vakantiegeld raadplegen of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens (bankrekeningnummer, adres,…)? U heeft rechtstreeks toegang tot de toepassing « Mijn vakantierekening ».
 

Drie mogelijkheden

Als u hier klikt  , worden u drie mogelijkheden aangeboden:
 

met uw elektronische identiteitskaart (eID): u moet beschikken over de PIN-code van uw eID-kaart, een kaartlezer en een computer die aangesloten is op het Internet waarop de software voor het gebruik van de eID geïnstalleerd staat. Bekijk de video voor meer informatie. Download de installatiesoftware van de eID op http://eid.belgium.be.

met uw token: identificeer u met uw user-ID, uw paswoord en de burgertoken.
Een token aanvragen op de site www.belgium.be.

met een unieke code gegeneerd door een mobiele applicatie: u moet eerst de toepassing installeren en vervolgens deze toepassing in uw e-Gov profiel toevoegen.
Extra informatie over de unieke code via de mobiele applicatie.
 

 

Een gebruikersgids om u te helpen

Een gebruikersgids voor de toepassing « Mijn vakantierekening » kan hier gedownload worden:

 

FAQ - Mijn vakantierekening

> Ik slaag er niet in me in te loggen op de toepassing met mijn e-ID-kaart.

  • U moet nakijken of de laatste Windows updates op uw PC zijn geïnstalleerd. Gebruik “Internet Explorer”.
  • Ingeval van problemen met de verbinding, raadpleeg de hulppagina op de site eid.belgium.be > je eID gebruiken > Hulp nodig ?
  • Indien het probleem blijft bestaan, kan u bijkomende inlichtingen bekomen bij het callcenter van de sociale zekerheid (Eranova) op het nummer 02 511 51 51 of via e-mail contactcenter@eranova.fgov.be
     

> Ik slaag er niet in me in te loggen op de toepassing met mijn Token

Raadpleeg de FAQ op de portaalsite Belgium.be om u te helpen.

>  Ik ben ingelogd maar ik ondervind « technische » problemen op de site
Contacteer de technische dienst van de RJV op het nummer 02 627 96 99.

 >  Ik heb een vraag over mijn vakantiegeld en ik vind het antwoord niet in de toepassing terug 

Neem contact op met de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) op het nummer 02 627 97 60 of met het bevoegde vakantiefonds.