Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

De vakantiefondsen

Uw vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Deze hangen af van de activiteitensector van de onderneming waar u heeft gewerkt.

Bijv.: Peter heeft als arbeider gewerkt voor een bedrijf dat textiel produceert. Het vakantiefonds dat zijn vakantiegeld betaalt, is " het Vakantiefonds voor het Textiel ‘Vacantex’.

Indien u wilt weten van welk vakantiefonds u afhangt, kan u uw dossier in  « Mijn vakantierekening » raadplegen.

U vindt hieronder een lijst van de vakantiefondsen met hun adres en verdere gegevens.

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
 
Warmoesberg 48
1000 Brussel
 
 
Info vakantiegeld: 02 627 97 60
Algemeen nummer: 02 627 91 11
 
 
Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven
 
Birminghamstraat 225
4de verdieping
1070 Brussel
Tel: 02 743 08 00
Fax: 02 732 02 96
E-mail: info@ccpab-kbvbv.be
Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken
 
Poincarélaan 78
(3de et 4de verdieping)
1060 Brussel
Tel: 02 529 80 11
Fax: 02 529 80 12
Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid
Birminghamstraat  225,
Bus 4
1070 Brussel
Tel: 02 221 08 80
Fax: 02 732 02 96
E-mail: info@osib-sohn.be
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw CONGEMETAL
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
Tel: 02 706 81 10
Fax: 02 706 81 19
Attestaanvraag vakantiegeld:
02 706 83 05
Beheer vakantiegeld:
02 706 83 06
E-mail: info@congemetal.be
Website: www.congemetal.be
Verlofkas van de papierverwerkende en grafische nijverheid "VPN" vzw
 
Pleinlaan 5
1050 Brussel
Tel: 02 340 66 30
Fax: 02 344 86 61
Vakantiefonds van de Belgische zeehavens
Brouwersvliet 33 bus 7
2000 Antwerpen
Tel: 03 221 97 04
Fax: 03 221 98 61
E-mail: vakantiefonds@cepa.be
Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid
Hendrik Kuijpersstr. 42a
2640 Mortsel
Tel: 03 444 89 13
Fax: 03 444 74 90
Kas voor jaarlijkse vakantie in de ijzer- en staalnijverheid
 
Ravensteinstraat, 4
1000 Brussel
Tel: 02 509 14 12
Fax: 02 509 14 00
E-mail: cvas.kjvs@steelbel.be
Vakantiefonds voor de Textiel “Vacantex
Poortakkerstraat 100
9051 St-Denijs-Westrem
Tel: 09 244 54 10
Fax: 09 244 54 11
Vakantiefonds van de non-ferro metalennijverheid
 
Jubelfeestlaan 153
1080 Brussel

Correspondentieadres :  Poincarélaan 78 - 1060 Brussel

Tel: 02 420 24 50
Fax: 02 420 31 21
E-mail: vnfm-cmnf@skynet.be
Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid
Hoveniersstraat 22
4de verdieping
2018 Antwerpen
Tel: 03 213 50 30
Fax: 03 231 16 74
E-mail: verlofkas.diamant@rvd.be 
Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden
(maakt geen deel uit van de bijzondere vakantiefondsen die aan de controle van de RJV onderworpen zijn)
Brouwersvliet 33 bus 9
2000 Antwerpen
Tel: 03 232 72 32
        03 232 10 52
Fax: 03 231 39 97
E-mail  info@brv.be