Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

De betaling van het vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend:

  • op basis van de lonen die toegekend werden voor de door u geleverde prestaties;
  • en/of op basis van het fictief loon dat toegekend wordt voor bepaalde inactiviteitsdagen die met prestaties gelijkgesteld worden (d.w.z. als prestaties beschouwd worden)..

 

Arbeider en kunstenaar

Indien u prestaties heeft verricht als arbeider of kunstenaar, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, wordt het vakantiegeld door de RJV of door een bijzonder vakantiefonds via overschrijving op een Belgische of buitenlandse rekening betaald.

U kan uw bankrekeningnummer laten registreren/wijzigen:

  • ofwel op onze website onder de rubriek "Mijn vakantierekening" (met uw elektronische identiteitskaart(e-ID) en een kaartlezer);
  • ofwel door ons het aanvraagformulier voor betaling via bankoverschrijving, ingevuld en ondertekend, terug te sturen. (zie de rubriek “Onze formulieren”)

De procedure voor de betaling van het vakantiegeld is eigen aan elk vakantiefonds. Voor meer informatie dient u dan ook met het vakantiefonds in kwestie contact op te nemen (zie link naar de gegevens van de vakantiefondsen).

Bediende

Indien u prestaties heeft verricht als bediende, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, wordt uw vakantiegeld betaald door de werkgever(s) voor wie u gewerkt heeft.

Meer informatie vindt u in de rubriek "Bedienden".